Huishoudelijk reglement

Statuten en huishoudelijk reglement
Net als elke vereniging beschikt ook Hollandia T over statuten en een huishoudelijk reglement. Inzage in dit reglement is te verkrijgen in de bestuurskamer of u kunt een kopie opvragen bij de secretaris.

Het nuttigen van drank buiten de kantine in glaswerk is door de KNVB niet toegestaan en kan de vereniging een boete opleveren. Het hoofdbestuur wil iedereen hiervoor waarschuwen dat het ook nog eens zeer gevaarlijk kan zijn en staat dit dan ook niet toe op de accommodatie. Wij vragen iedereen zich er aan te houden en indien van toepassing elkaar erop aan te spreken.

Wat alle vrijwilligers horen te weten!
- Tijdens alle activiteiten die het algemene belang van de vereniging dienen heeft de KNVB voor u een Collectieve Ongevallen en Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit is een secundaire verzekering.

- Bij vervoer van leden van en naar wedstrijden dient u te beschikken over een geldig rijbewijs en over een inzittendenverzekering. Ook is een extra schadeverzekering voor inzittenden het overwegen waard.

- Het maximum aantal inzittenden in een personenauto of personenbus (inclusief bestuurder) mag respectievelijk bestaan uit 5 of 9 personen (mits hiervoor verzekerd).

- Uiteraard draagt iedere inzittende van een auto de veiligheidsgordel.

- Indien een elftal de wedstrijd per fiets bezoekt dient u vooraf te controleren of de fietsen in goede staat verkeren en de bagage goed is bevestigd. Denk bijvoorbeeld ook aan de verlichting als het donker is. Er wordt gereden met een voor- en achterrijder.

- Ongevallen of bijzonderheden dient u te melden bij Udo Bakker (T: 0226-394982).

- Tekortkomingen of mankementen dient u eveneens te melden aan Udo Bakker (Tel: 0226-394982) middels het formulier “maatregelen ter verbetering” welke in de kantine verkrijgbaar is.

a website by Wishbone Productions