Jeugdplan

Update Jeugdplan- februari 2015

Het Jeugdplan van Hollandia T is een hulpmiddel om de jeugd van Hollandia T op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan te bieden.

Duidelijkheid
Met het Jeugdplan wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen op het gebied van organisatie (taken, opleidingen, selectievormen, selectiecriteria, nevenactiviteiten en materialen), alsme­de op het technisch gebied (o.a. trainingen, trainingsvormen, wedstrijden en coachvormen). Duidelijkheid dus voor alle betrokkenen, te weten spelers, leiders, trainers en ouders.

Doel
Het uiteindelijke doel van het Jeugdplan is:

Het op een plezierige manier in stand houden van en het zo mogelijk verbeteren van de doorstroming en het niveau van jeugdspelers welke uiteindelijk als senior-speler deel  dienen uit te gaan maken van de selectie en overige seniorenelftallen van Hollandia T.

Actualisatie

Het Jeugdplan is vooral geschreven naar de praktijk. Het op papier hebben van een Jeugdplan betekent niet dat we er zijn. We zullen er met een positieve instelling mee moeten werken en het zal wellicht van jaar tot jaar bijgesteld moeten worden. De Technische Commissie, Hoofdjeugdtrainers en Jeugdcoordinatoren staan open voor op- of aanmerkingen en zullen deze bij het jaarlijks actualiseren van het plan zo nodig meenemen.

De basis van het Jeugdplan is het Jeugdorganisatieplan van 2009. Dat plan is in juni 2013 aangepast naar een nieuwe variant. De structuurswijziging van Hollandia T bij aanvang van het seizoen 2014-2015 zorgt ervoor dat het genoemde Jeugdplan in februari 2015 opnieuw verder is aangescherpt.

Veel leesplezier toegewenst.

Bestuur Hollandia T

 Jeugdplan Hollandia T 2015_februari_Compleet.pdf

Verkorte varianten per leeftijdscategorie
Om de toepasbaarheid van het Jeugdplan voor trainers, coaches, begeleiders en andere betrokkenen te vergroten, zijn er verkorte varianten per leeftijdscategorie samengesteld. Deze subversies bevatten - naast een algemene introductie - specifieke kenmerken en aandachtspunten per leeftijdsgroep.

 Jeugdplan Hollandia T 2015_februari_A-junioren.pdf

 Jeugdplan Hollandia T 2015_februari_B-junioren.pdf

 Jeugdplan Hollandia T 2015_februari_C-junioren.pdf

 Jeugdplan Hollandia T 2015_februari_D-pupillen.pdf

 Jeugdplan Hollandia T 2015_februari_E-pupillen.pdf

 Jeugdplan Hollandia T 2015_februari_F-pupillen.pdf

 Jeugdplan Hollandia T 2015_februari_Kabouters.pdf

Spelregelbewijs jeugd

Open bijgaande bestanden voor meer informatie:

 informatiebrochure over de invoering van spelregelbewijs voor jeugdspelers.pdf

 Sportiviteit en respect, invoering spelregelbewijs.pdf

a website by Wishbone Productions