Lid worden?

 Aanmeldformulier Voetbalvereniging Hollandia T.pdf 

Aanmelden
Iedereen die wil gaan voetballen bij voetbalvereniging Hollandia T kan zich aanmelden bij Sietske Groot. Ook voor afmelden, overschrijvingen of adreswijzigingen verzoeken wij u contact met Sietske op te nemen.

Afmelden voor een nieuw seizoen dient te geschieden voor half mei, zodat wij u kunnen afmelden bij de KNVB. Anders zijn wij genoodzaakt de contributie door te berekenen. Na het aanmelden krijgt iedere speler een nummer van de KNVB en bent u speelgerechtigd.

Voor het aanmelden kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier, zie de link onderaan op deze pagina. Dit formulier kunt u uitprinten, invullen en inleveren op het volgend adres:

Sietske Groot
Pastoor Meijndersstraat 35
1747 ER Tuitjenhorn
T: 0226-394814
E: sietskegroot@gmail.com 
 
Contributie seizoen 2017/2018*:
Senioren    € 165,-
Onder 19   € 130,- (A-junioren)
Onder 17  € 115,- (B-junioren)
Onder 15  € 115,- (C-junioren)
Onder 13  €  105,- (D-pupillen)
Onder 11  €  100,- (E-pupillen)
Onder 09  €  100,- (F-pupillen)
Onder 07  € 55,- (Kabouters)

Ter verduidelijking:
Tijdens de bestuursvergadering is besloten dat leden die tussentijds vertrekken bij de vereniging als volgt de contributie moeten voldoen:
- Verhuizen in de periode tot en met de winterstop: halve contributie
- Verhuizen in de periode na de winterstop: volledige contributie
- Tussentijds stoppen niet zijnde verhuizen: volledige contributie
- Voor kabouters die gedurende het seizoen worden aangemeld brengen wij € 25,- in rekening in het eerste jaar.

* Vastgesteld tijdens de ledenvergadering 16 november 2017.

a website by Wishbone Productions