Aankondiging extra ledenvergadering

Op maandagavond 19 februari 2018 worden de leden uitgenodigd voor een extra ledenvergadering. In deze ledenvergadering wordt het financieel verslag 2016/2017 gepresenteerd. Bij de jaarvergadering in november 2017 was dit verslag nog niet beschikbaar.

De vergadering start om 20.00 in de kantine van Hollandia T.

Agendapunten

1) Opening

2) Toelichting jaarverslag 16/17

3) Verdere gevolgen maatregelen accommodatiebeleid

4) Gelegenheid voor vragen

5) Toelichting kascommissie

6) Afsluiting

Voor geinteresseerden is het mogelijk om reeds inzage te krijgen in het jaarverslag.

Neem in dat geval op met penningmeester Bertrin de Kraker.

Dit kan via bertrink@hotmail.com of via 06-46230041

 

Bestuur Hollandia T.

a website by Wishbone Productions