Beste inwoners van Tuitjenhorn, vrienden van de Voetbal- en Handbal vereniging

Maandelijks komen de vrijwilligers van deze sportverenigingen het oud papier bij u allen ophalen op de eerste zaterdag van de maand.

Wilt u allen zo vriendelijk zijn om het deze vrijwilligers zo prettig mogelijk te maken om uw oud papier in te zamelen, door het papier graag gebundeld met een touwtje/plakband, of in dozen (die aan de bodemzijde dicht zijn) aan te bieden.

Hierdoor maakt u het voor de ophalers een plezierige dienst.

Uiteindelijk kunnen deze verenigingen door de opbrengst van het oud papier de contributies van uw kinderen/kleinkinderen/vrienden/vriendinnen/echtgenoten/echtgenotes, zo laag mogelijk houden.

De Voetbal- en Handbal vereniging bedanken u voor uw medewerking.

a website by Wishbone Productions