Verplaatsen wedstrijden

Verplaatsen wedstrijden
Ploegen die vallen onder de B-categorie (alle elftallen, behalve het 1e en 2e elftal) kunnen, als ze geen elftal op de been kunnen brengen, een verzoek indienen voor het verplaatsen van de geplande wedstrijd. Een verzoek hiertoe moet minimaal 14 dagen voor de wedstrijd worden ingediend bij Dick Smit. Dick verwijst u naar de betreffende vereniging en bekijkt of het mogelijk is de wedstrijd te verplaatsen. Lukt het niet, dan moet de wedstrijd hoe dan ook worden gespeeld. 

Niet op komen dagen betekent in ieder geval een boete van € 150,- van de KNVB. Deze boete wordt verhaald op het betreffende elftal. Ook is het mogelijk dat er punten in mindering worden gebracht. Een verzoek voor verplaatsen van een wedstrijd kan in ieder geval niet worden ingediend voor 1 oktober en na 1 april.

a website by Wishbone Productions