Voorjaar 2016

Vanuit de bestuurskamer voorjaar 2016

- Het eerste elftal heeft tot de laatste ronde gestreden om de prijzen. Ook in de nacompetitie was dit het geval. Uiteindelijk pakte Zeevogels het laatste ticket naar de 3e klasse. Komend seizoen speelt het 1e elftal weer in de 4e klasse.
- De nodige kampioenen binnen de vereniging mogen begroeten het afgelopen voorjaar.
- De bezuinigingen vanuit de Gemeente Schagen blijven de gemoederen bezig houden. Ook Hollandia T moet in de komende jaren substantieel bijdragen aan het onderhoud. Hierdoor zullen de kosten de komende jaren jaar op jaar stijgen.
- Daarnaast wordt inmiddels ook een groot deel van het onderhoud zelfstandig uitgevoerd. Gelukkig is er een brede onderhoudsploeg binnen de vereniging.
- Begin 2017 zal er een sportveiling worden georganiseerd. Dit is al eerder gedaan en wordt weer georganiseerd in samenwerking met de handbal en de volleybal.
- De hardloopronde zal plaatsvinden rond eind augustus. De voorbereidingen daarvoor zijn ook weer gestart.
- Vrijwilligers voor verschillende taken zijn nog altijd meer dan welkom. Wellicht kenbaar maken via Facebook of benaderen.
- Voorbereidingen jaarvergadering besproken. Jaarvergadering medio september 2016.
- Teamindelingen zijn reeds gedeeld via de site. TC heeft hier veel inspanningen voor gedaan. Blijft jaarlijks een lastig karwei.

a website by Wishbone Productions